Vznikl v září 2008 z někdejších členů chlapeckého a dívčího oddílu střediska Junáka Uragan Zbraslav a činovníků, kteří se podíleli na vedení těchto jednotek a i v současné době zastávají některé funkce v tomto středisku a na okresní či krajské úrovni Junáka.

    Podnětem vzniku byla zejména předchozí společná spolupráce při tvorbě programu v průběhu skautského roku a společný náhled a přístup k problematice skautského programu, výchovy, prostředků a cílů.

  S tím souvisí i oboustranný názorový odstup od mladších činovníků střediska, který přispěl ke zvolení zpočátku s lehkou nadsázkou braného názvu našeho OS – Puritán.

    OS klub Puritán si však klade za cíl kromě navázání na množství dosavadních zážitků ze skautského života, přípravu více či méně pravidelného programu i pro ostatní skauty a skautky, a to i z ostatních středisek.

    Mimo občasné výpravy se členové klubu v různé míře scházejí na nepravidelných schůzkách zaměřených na plánování a přípravy náročnějších a rozsáhlejších akcí.

        V současnosti se OS zaměřuje na pomoc a podporu při vedení oddílů a hlavně začínajícím roverům a činovníkům.