21.11.10 pořádal OS klub Puritán kurz pro vedení, jehož cílem bylo seznámit jakékoliv členy podílející se na vedení ať družin tak oddílů, s některými základními skautskými aktivitami a prohloubit jejich znalost v této oblasti.

Ačkoliv iniciovaly tuto akci vedoucí skautek na záříjové střediskové radě, neměly na akci žádné zastoupení, členky údajně sice o tom, že se taková akce koná věděly, avšak nevěděly kdy.

Přihlášeni tedy byli 4 skauti, pro nemoc jeden z nich odpadl (Rozum), účastnili se tedy Sam, Sysel a Martin.

Akce byla koncipovaná jako jednodenní, což sebou neslo určitou náročnost spočívající v tom, že veškeré aktivity byly poměrně intenzivně nahuštěny na sebe a byla to tedy „nalejvárna“ jak se patří.

nalejvárna
batoh

Začalo se přivítáním v 07:45 hod. v klubovně OS (tj. vl.+sv.), kdy byli účastníci seznámeni s podrobnou náplní programu a byly jim rozdány brožury připravené OS (na akci se podíleli Zbyšek, Jun, Jiřík a Koči) právě pro tuto příležitost. Brožura obsahovala stručný výtah ke každé problematice tak, aby si účastníci veškeré informace sdělené na kurzu mohli snadno najít, oživit a mít tak neustále k dispozici základní informace k dané problematice. Rovněž obsahovala doporučenou literaturu ze střediskové knihovny a časový rozvrh celé akce.

V osm hodin ráno došlo na první problematiku, kterou bylo balení batohu. Účastníci si odzkoušeli, jak nepohodlně se nosí špatně sbalený batoh, byly vysvětleny nejčastější chyby, předveden naopak vzorově sbalený batoh a probrána problematika co s sebou na jakou akci.

Následoval náhled do světa šifer, byly doporučeny prameny, z nichž při vymýšlení nápadů čerpat a těžiště bylo v doporučení osvědčených jednoduchých šifer, tajných písem, pohovor o možnostech, které šifry přinášejí a o způsobech jejich snadného osvojení.

Dalším blokem bylo uzlování, kde se účastnici naučili základní uzly – ne všichni je uměli – a především okolnosti, za kterých je možno uzly v praxi využít. V praktické části tohoto zaměstnání účastníci např. zavěsili Zbyška na strom, prakticky uzly využili rovněž při následných vázaných stavbách a stavbě přístřešků.
uvaz
pristresek

Bezprostředně po uzlech se však řešila problematika výběru místa k přespání na výpravách, a to jak z pohledu situace, kdy již stojíme v lese a vybíráme konkrétní místo spočinutí, tak z pohledu plánování tras vícedenních výprav tak, aby bylo vhodné místo na přespání možno nalézt.

Poté následovaly již zmíněné jednoduché vázané stavby a stavba přístřešků. Přitom si účastníci zkusili postavit přístřešek z plachet, které se vozí na výpravy, byli seznámení s různými variantami této ubikace, a rovněž se naučili postavit si přístřešek z klasických celt, pro jednoho i pro dva, na tyči i zavěšený.

Tím konečně došlo na oběd – vepřový plátek se šunkou a sýrem s hranolky – který připravil Jun. Oběd i svačinu hradil OS klub z prostředků, přidělených mu střediskem k útratě dle vlastního rozhodnutí.

Po obědě se začalo pronikat do tajů topografie. Účastníci se seznamovali s tím, co je to vlastně mapa, jaký význam mají pojmy měřítko, vrstevnice, azimut apod. Naučili se zorientovat mapu různými způsoby, určovat azimuty na mapě i v terénu a další příslušné činnosti.

Na tento pohyb mimo klubovnu – v oblasti Havlína – se navázalo seznámením se stromy, byť kvůli ročnímu období nebylo možno věnovat se této oblasti v plném rozsahu. Přesto se účastníci naučili rozlišovat jednotlivé jehličnany od sebe i mezi jednotlivými odrůdami navzájem a poznávali i listnaté stromy typické svoji kůrou.

obed

   


ohen

Pak přišlo vhod strávení několika minut zpět v teplé klubovně, kde byly vysvětleny zásady práce s nástroji, především sekyrou a pilou, způsoby jejich udržování a různé tipy a triky pro usnadnění práce s nimi. V jednom zátahu s tím se i teoreticky probralo rozdělávání ohně, včetně Zbyškovy ukázky rozkřesávání.

Potom jsme se opět přesunuli ven a ukázali jsme si používání zmíněných nástrojů v praxi s poukazem na nejčastější chyby.

Následovalo zbudování malého provizorního ohniště přímo u klubovny, na němž se postupně dvakrát (jednou na ukázku, podruhé již účastníky samotnými) rozdělal oheň, ohniště se potom opět zamaskovalo tak, že skutečně takřka nelze poznat, kde se u klubovny nacházelo.

Následovala přestávka s ledovou kávou a zákuskem a po ní se hovořilo na téma všeobecných tipů k motivaci členstva a stmelení kolektivu v družině.

Závěrem došlo na jakousi černou hodinku, kdy přišla ve svitu svíček řeč na problematiku „idea“ a to nejen z pohledu doporučení, jakým způsobem se této citlivé oblasti na akcích věnovat, ale i na zamyšlení nad hodnotami a obsahem skautského slibu, hesla, příkazu, oddílového hesla, na zamyšlení se nad praktickými rozdíly v chování skautů a neskautů apod.

Účastníci závěrem – kolem 19. hod. - vyjádřili přesvědčení, že jim kurz byl prospěšný a připustili zájem o případnou další obdobnou akci pořádanou již na trochu vyšší úrovni.
idea